Hondenverzekering HEMA

Een Hon­den­verzek­er­ing van de HEMA. Wat moet je je daar­bij nu voorstellen? Het is niet het eerste waar je aan denkt bij een waren­huis. Het is dan ook een ‘herver­pakt’ verzek­er­ing­sprod­uct waar­bij je je goed moet afvra­gen welke dekkin­gen bij deze verzek­er­ing nog overeind blijven.

Is dat een ramp? Dat hangt er vanaf. Als je bereid bent om een aan­tal dekkin­gen te laten voor wat het is en er niets verve­lends gebeurt met je huis­dier, dan kan het goed uitpakken.

De HEMA hon­den­verzek­er­ing kun je op hoofdli­j­nen vergelijken met de onder­staande dierenverzekeringen.

Hon­den­verzek­er­ing HEMA vergelijken

 

 • Pre­mie indicatie*
 • Hoog­ste max. vergoeding
 • Online verzek­erd
 • Gebit­sreinig­ing
 • Behan­del­ing voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

Bezoek altijd de web­site van de des­be­tr­e­f­fende dieren­verzek­er­ing aan­bieder voor een actuele stand van zaken.

 

HEMA Hon­den­verzek­er­ing is goed­koop, maar…

Als u besluit uw hond bij de HEMA te verzek­eren dan heeft u in principe een goede basisverzek­er­ing. Om con­cur­rerend te kun­nen zijn zal er echter altijd aan gesleuteld zijn om de pre­mie zo laag mogelijk te houden. Maar het venijn zit hem in de kleine let­tert­jes: wat is nu gedekt?

Hier wor­den dieren­verzek­erin­gen van alle grote aan­bieders vergeleken. Via deze web­site kunt u een­voudig de kosten bereke­nen of de voor­waar­den vergelijken met de HEMA dieren­verzek­er­ing.

Onze keuze

Van­wege een uit­stek­ende basis­dekking kwam de huis­dieren­verzek­er­ing van OHRA als meest com­pleet uit de bus.

Wilt u weten wat dit voor u betekent?

Pre­mie bereke­nen

Vergelijk altijd de web­site van de aan­bieders voor de meest actuele informatie.

 

 

 

 • Premie indicatie*
 • Hoogste max. vergoeding
 • Online verzekerd
 • Gebitsreiniging
 • Behandeling voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen