HEMA Dierenverzekering

HEMA Dieren­verzek­er­ing verzek­ert hond en kat. Hema dieren­verzek­er­ing is een typ­isch prod­uct van mod­erne mar­ket­ing; de merk­naam HEMA wordt gebruikt om de verzek­erin­gen van een verzek­er­ing­maatschap­pij te vermarkten.

Is dat een ramp? Dat hangt er vanaf. Zolang je maar beseft dat aan de voor­waar­den van de dieren­verzek­er­ing is gesleuteld om de verzek­er­ing con­cur­rerend te maken. Het moet het per slot van reken­ing vooral hebben van de merk­naam HEMA.

HEMA Dieren­verzek­er­ing biedt een hon­den­verzek­er­ing en een kat­ten­verzek­er­ing. De pre­mies en voor­waar­den van de HEMA hon­den­verzek­er­ing kun je op hoofdli­j­nen vergelijken met de onder­staande dierenverzekeringen.

HEMA Dieren­verzek­er­ing vergelijken

 

  • Pre­mie indicatie*
  • Hoog­ste max. vergoeding
  • Online verzek­erd
  • Gebit­sreinig­ing
  • Behan­del­ing voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

Bezoek altijd de web­site van de des­be­tr­e­f­fende dieren­verzek­er­ing aan­bieder voor een actuele stand van zaken.

 

HEMA Dieren­verzek­er­ing is goed­koop, maar…

De Hema heeft een goed­kope huis­dierverzek­er­ing. Uw huis­dier is hier­mee redelijk goed en betaal­baar verzek­erd voor medis­che zorg.  Door­dat het een ‘maat­prod­uct’ is voor de HEMA zijn de kosten relatief laag. Maar het venijn zit hem in de kleine let­tert­jes: wat is nu gedekt?

Eerlijk is eerlijk: de HEMA biedt een hon­den­verzek­er­ing en kat­ten­verzek­er­ing aan die op veel pun­ten kan con­cur­reren met de ‘grote’ aan­bieders. Wees echter wel op je hoede voor de ver­schillen en ga niet alleen op de hoogte van de pre­mie af. Als je nauwkeurig alle dieren­verzek­erin­gen me elkaar vergelijkt kom je mis­chien tot andere conclusies.

Hier vergelijken wij dieren­verzek­erin­gen van alle grote aan­bieders. Via deze web­site kunt u een­voudig de kosten bereke­nen.  De HEMA dieren­verzek­er­ing is dagelijks opzeg­baar, biedt in de basis een uit­ge­breide dekking . De dekking gaat tot euro 3.000 en ze hebben geen hogere pre­mie voor rasdieren.