Privacy statement

  • Dieren­verzek­er­ing vergelijken is een project van Archa Projecten.
  • Archa verza­melt geen per­soon­lijke gegevens zoals email adres of N.A.W. gegevens ten­zij daar uit­drukke­lijk toestem­ming voor gegeven is.
  • Wij gebruiken wel bepaalde gegevens  om de gebruik­erser­var­ing te ver­beteren. Dit zijn geen per­soon­lijke gegevens maar ken­merken van het gedrag op onze web­site die niet naar per­so­nen her­lei­d­baar zijn.
  • De wet bescherming per­soon­s­gegevens wordt gerespecteerd.
  • We kun­nen gebruik maken van cook­ies om de gebruik­erser­var­ing te ver­beteren. U kunt cook­ies uitschake­len in uw browser, raad­pleeg hier­voor de gebruik­shan­dlei­d­ing van uw browser .
  • Boven­staande beleid kan aan veran­der­ing onder­he­vig zijn, raad­pleeg deze regelmatig.