Verzekering kat

Je kat is je dier­baarste bezit en vormt vaak een onderdeel van het gezin. Voorkom verve­lende ver­rassin­gen als je kat ziek wordt. Een verzek­er­ing voor je kat biedt uitkomst.

Kies een verzek­er­ing voor je kat

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

De getoonde tarieven kun­nen afwijken van de actuele sit­u­atie. Raad­pleeg voor een actuele dieren­verzek­er­ing altijd de web­site van de aan­bieder. Aan deze vergelijk­ing kun­nen geen rechten wor­den ontleend.

Een kat is meer dan een muizen­vanger. Hij is vaak een gewaardeerd lid van het gezin en ver­di­ent ook goede medis­che zorg als het ziek wordt. Daar­naast kri­jgt hij spe­ci­aal voed­sel, wordt gebit en vacht ver­zorgd en wordt hij ingeënt tegen ziek­ten. Er komt natu­urlijk ook een moment dat je kat ziek wordt. Op dat moment moet je maar net het geld voor een goede behan­del­ing klaar hebben liggen. Medis­che zorg kan behoor­lijk in de papieren lopen. Daarom bestaan er tegen­wo­ordig dierenverzekeringen.

Een kat­ten­verzek­er­ing lijkt miss­chien over­bodig, maar is dat zeker niet. Een kat heeft zo een bijt­wond of een ander ongeluk opgelopen. Of de kat wordt aan­gere­den. Röngten foto’s die dan nodig zijn of een oper­atie, zijn behoor­lijk kost­baar. Die kun je afdekken door voor je kat een verzek­er­ing af te sluiten.

Kat verzek­er­ing heeft wel degelijk nut

Kat­ten wor­den steeds ouder, net als mensen. De kosten van medis­che behan­delin­gen ook. Er is steeds meer mogelijk op medisch gebied, ook voor dieren. Maar de kosten kun­nen soms behoor­lijk ongele­gen komen. In zulke gevallen biedt dieren­verzek­er­ing vergelijken en een kat­ten­verzek­er­ing afs­luiten beslist uitkomst. Vergelijk altijd de voor­waar­den en dekkin­gen, want de goed­koop­ste huis­dieren­verzek­er­ing hoeft niet per sé de beste te zijn.

Geef een reactie