Kosten sterilisatie kat

Niet alle medis­che kosten wor­den gedekt door de basis­vari­ant van uw huis­dieren­verzek­er­ing. De kosten voor ster­il­isatie van uw kat is bijvoor­beeld vaak niet stan­daard gedekt. Het ver­di­ent daarom aan­bevel­ing om uw dieren­verzek­er­ing uit te brei­den met een aan­vul­lende verzekering.

Kosten ster­il­isatie kat gedekt?

 
  • Indicatie premie

  • Dekking kattenverzekering
  • - Voortplantingsorgaan
  • - Consult & Diagnostiek
  • - Crematie
  • - Extra ziektekosten
Ga altijd voor een cor­rect voors­tel voor een huis­dieren­verzek­er­ing naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

Verzek­er­aars:

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Kosten sterilisatie katPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan dierenverzekering

Kosten sterilisatie katPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. Zij bieden een uit­ge­breide kat­ten­verzek­er­ing tegen aantrekke­lijke tarieven.

OHRA Dieren­verzek­er­ing

Kosten sterilisatie katOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

Ster­il­isatie van uw kat heeft een aan­tal voorde­len. Kat­ten hebben min­der gezond­hei­d­sprob­le­men. Baar­moederontstek­ing en/of melkklierkanker zijn uit­ges­lote­nen aangezien ster­il­isatie vóór de eerste krol­sheid dit risico tot nul reduceert. Melkklierkanker bij de kat is in 95% van de gevallen zéér kwaadaardig! Daar­naast voorkomt ster­il­isatie van uw kat ongewen­ste zwangerschap.

Aan­vul­lende kat­ten­verzek­er­ing: ster­il­isatie wordt meestal ver­goed

De aan­vul­lende kat­ten­verzek­er­ing ver­goedt meestal de kosten van ster­il­isatie van uw kat. De eigen bij­drage per declaratie is soms 20%. Dit geldt niet voor ster­il­isatie van uw kat in het eerste levensjaar.