Kattenverzekeringen

De basisverzek­er­ing van de meeste kat­ten­verzek­erin­gen kun je uit­brei­den met aan­vul­lende kat­ten­verzek­erin­gen. Zo kun je ster­il­isatie, cas­tratie, vac­ci­natie en gebits­be­han­delin­gen verzek­eren. 

Kat­ten­verzek­erin­gen vergelijken

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
Boven­staande gegevens zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke dier verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel voor een huis­dieren­verzek­er­ing naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

Verzek­er­aars:

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

KattenverzekeringenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan dierenverzekering

KattenverzekeringenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Dieren­verzek­er­ing

KattenverzekeringenOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

Cre­matie en kattenverzekeringen

Ook van uw kat moet u op een gegeven moment afscheid nemen.  Aan­vul­lende kat­ten­verzek­er­ing heeft vaak een cre­matiev­erzek­er­ing waarmee de wor­den de kosten van de cre­matie wor­den ver­goed, inclusief ver­voer van uw huisdier.

De voorde­len van kat­ten­verzek­erin­gen

  • een lage premie
  • zelf je dier­e­narts kiezen
  • alle rassen kat­ten verzekeren
  • een­voudig online uw kosten declareren

Aan­vul­lende kat­ten­verzek­erin­gen ken­nen vaak 14 dagen bedenk­tijd. Je kunt je dus altijd bedenken.

Kies daarom voor een goede kat­ten­verzek­er­ing en verzeker je kat van­daag nog! Dieren­verzek­er­ing vergelijken is vooraf een goed idee omdat je daarmee alle belan­grijke voor­waar­den op en rij ziet.Een kat­ten verzek­er­ing lijkt miss­chien over­bodig, maar is het niet. Een kat loopt zo een bijt­wond op die gaat ontsteken. Of de kat wordt aan­gere­den en heeft daar­bij één of meerdere bot­breuken opgelopen. Als dan röntgenfoto’s nodig zijn, of zelfs een oper­atie, staan daar wel kosten tegen­over. Die kosten wor­den gedekt door kattenverzekeringen.