Katten verzekering

Met een basisverzek­er­ing van de meeste kat­ten verzek­erin­gen ben je vol­doende gedekt tegen ‘stan­daard’ ongevallen en behan­delin­gen. Mocht je risico volledig willen uit­sluiten dan kun je uit­brei­den met een aan­vul­lende kat­ten verzekering.

Kat­ten verzek­er­ing vergelijken


  • Indicatie premie

  • Dekking kattenverzekering
  • - Voortplantingsorgaan
  • - Consult & Diagnostiek
  • - Crematie
  • - Extra ziektekosten
Ga altijd voor een cor­rect voors­tel voor een kat­ten­verzek­er­ing naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aan­bieder. Je sluit niet alles uit maar wel veel. Zo kun je ster­il­isatie, cas­tratie, vac­ci­natie en gebits­be­han­delin­gen verzek­eren. Ster­il­isatie in het eerste lev­en­s­jaar is meestal inbegrepen!

Cre­matie wel of niet vergoed?

Uw kat kan een keer over­li­j­den. Een aan­vul­lende kat­ten verzek­er­ing heeft vaak een cre­matiev­erzek­er­ing. Hier­mee kan de cre­matie wor­den ver­goed, inclusief ver­voer van uw huis­dier. Let daar­naast op:

  • een lage premie
  • zelf je dier­e­narts kiezen
  • alle rassen kat­ten verzekeren
  • een­voudig online uw kosten declareren

Even van tevoren  dieren­verzek­er­ing vergelijken kan een hoop ellende besparen. Een kat­ten verzek­er­ing lijkt dus miss­chien over­bodig, maar is het niet.  De kosten van arts en geneesmid­de­len wor­den wor­den gedekt door de kat­ten verzekering.

Verzek­er­aars:

Pro­teq Dier & Zorg kat­ten verzekering

Katten verzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van kat­ten verzekeringen!

Pet­plan dierenverzekering

Katten verzekeringPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dierenartsencoöperatie.

OHRA Dieren­verzek­er­ing

Katten verzekeringOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basis kat­ten verzekering.