Kat verzekeren

Je kat verzek­eren. Miss­chien niet het eerste waar je aan denkt maar het heeft wel degelijk zin. Kat­ten halen rare streken uit, een ongeluk is zo gebeurd en de dier­e­narts is  niet bepaald goed­koop. Ook als je kat niet buiten komt zijn er rede­nen te over om je kat te verzekeren.

De bek­end­ste kat­ten­verzek­er­ing aan­bieders zijn Pro­teq Dier & Zorg, Pet­plan dieren­verzek­er­ing en OHRA dieren­verzek­er­ing.

Kat verzek­eren vergelijken

 
  • Indicatie premie

  • Dekking kattenverzekering
  • - Voortplantingsorgaan
  • - Consult & Diagnostiek
  • - Crematie
  • - Extra ziektekosten
Boven­staande gegevens zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke dieren­verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel voor een huis­dieren­verzek­er­ing naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

 

Verzek­er­aars:

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Kat verzekerenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan dierenverzekering

Kat verzekerenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Dieren­verzek­er­ing

Kat verzekerenOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten.

Als u uw kat wilt verzek­eren en uw kat is nog verzek­erd bij een andere maatschap­pij dan is over­stap­pen zo gebeurd.  De meeste verzek­erin­gen bieden de mogelijkheid  om de lopende kat­ten­verzek­er­ing op te zeggen met een opzeg­brief. 

Direct uw kat verzekeren

Het loont om de diverse voor­waar­den met elkaar te vergelijken en de voordelig­ste verzek­er­ing te kiezen. Dieren­verzek­er­ing vergelijken heeft voorde­len, kies hier­boven een maatschap­pij en vergelijk de voor­waar­den, of sluit direct af!

Waarom uw kat verzekeren?

Ziek­tekosten van uw kat die gemaakt wor­den in Ned­er­land wor­den gewoon ver­goed. Dat scheelt onaan­ge­name ver­rassin­gen. Een ongeluk komt immers altijd onverwacht en dan moet je het geld maar net beschik­baar hebben.  Een verzek­er­ing voor je kat ver­goedt het hon­o­rar­ium van de dier­e­narts, behan­del­ing en opnames, onder­zoeken en geneesmid­de­len. Lees vooral de polisvoor­waar­den zorgvuldig door en let op zaken als de hoogte van het eigen risico.