Crematie kat

De cre­matie van uw kat is niet stan­daard verzek­erd bij de meeste dieren­verzek­erin­gen. Het ver­di­ent daarom aan­bevel­ing om uw kat­ten­verzek­er­ing uit te brei­den met een aan­vul­lende verzek­er­ing waarmee de cre­matie van uw kat ook gedekt is.

Cre­matie kat gedekt? En wat kost het?

 
  • Indicatie premie

  • Dekking kattenverzekering
  • - Voortplantingsorgaan
  • - Consult & Diagnostiek
  • - Crematie
  • - Extra ziektekosten
Ga altijd voor een cor­rect voors­tel voor een kat­ten­verzek­er­ing naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

Verzek­er­aars:

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Crematie katPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan dierenverzekering

Crematie katPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Dieren­verzek­er­ing

Crematie katOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huis­dieren. Het aan­vul­lende pakket ver­goedt ook cre­matie en ster­il­isatie van uw kat.

Aan alles komt een einde, ook aan het leven van uw geliefde kat. Een kat­ten­leven gaat helaas min­der lang mee dan een mensen­leven. Als je kat over­li­jdt dan heb je een aan­tal keuzes. Je kunt  je kat bij de dier­e­narts achter­laten. Maar je kat te begraven of te cre­meren is ook een optie. Ook omdat een kat een steeds belan­grijkere rol speelt bin­nen een gezin is dit steeds pop­u­lairder. Hij ver­di­ent immers een waardig afscheid.

Voor de cre­matie van je kat is echter soms een aan­vul­lende verzek­er­ing nodig. Je vooraf even verdiepen in de voor­waar­den met dieren­verzek­er­ing vergelijken loont dus.