Huisdierenverzekeringen

Huis­dieren­verzek­erin­gen dekken de belan­grijk­ste kosten van art­sen en behan­delin­gen af. Welke huis­dieren­verzek­er­ing is de meest com­plete verzekering?

De bek­end­ste huis­dier verzek­er­ing aan­bieders zijn Pro­teq Dier & Zorg, Pet­plan dieren­verzek­er­ing en OHRA dieren­verzek­er­ing.

Vergelijk huis­dieren­verzek­erin­gen


  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

De beste zorg met een huis­dieren­verzek­er­ing
Zoek bij een huis­dieren­verzek­er­ing altijd naar de meest voordelige en com­plete verzek­er­ing. Een groot aan­tal medis­che behan­delin­gen vallen onder een basisverzek­er­ing. Daarmee heeft u geen onverwachte kosten meer en uw huis­dier ont­vangt de beste medis­che zorg.

Waarom huis­dieren­verzek­erin­gen?

Verzek­erin­gen maken nu een­maal deel uit van ons leven.  We zijn alle­maal verzek­erd, waarom  uw huis­dieren dan niet? Een goede hon­den­verzek­er­ing bijvoor­beeld geeft een uit­ge­breide dekking en een lage pre­mie. U kunt hier de pre­mie van uw huis­dierverzek­er­ing vergelijken.

De beste en goed­koop­ste dieren­verzek­er­ing is voordelig en com­pleet. De belan­grijk­ste medis­che han­delin­gen vallen onder een goede huis­dieren­verzek­er­ing. Weg met onzek­er­he­den en onverwacht hoge kosten! Altijd de beste medis­che zorg  voor uw huisdier.

Huisdierenverzekeringen

Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van huis­dieren verzek­er­en en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Vergelijk boven­staande huis­dieren­verzek­erin­gen altijd met de web­sites van  de aanbieders.