Huisdieren verzekeren

Huis­dieren verzek­eren is een spe­cial­isme waarop een dri­etal verzek­er­aars zich hebben toegelegd.

De bek­end­ste maatschap­pi­jen om je huis­dieren te verzek­eren zijn Pro­teq Dier & Zorg, Pet­plan dieren­verzek­er­ing en OHRA dieren­verzek­er­ing.

Vergelijk huis­dieren verzekeringen


  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke huisdierenverzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

 

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Huisdieren verzekerenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van huis­dieren­verzek­erin­gen in Nederland!

Pet­plan hondenverzekering

Huisdieren verzekerenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA huis­dieren­verzek­er­ing

Huisdieren verzekerenOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

Waarom huis­dieren verzekeren?

U bent verzek­erd, uw part­ner en uw fam­i­liele­den. Waarom zijn uw huis­dieren dan niet verzek­erd? De ide­ale huis­dieren­verzek­er­ing geeft een uit­ge­breide dekking en een lage pre­mie. U kunt hier de pre­mie van uw  dierverzek­er­ing vergelijken.

Zorg voor een com­plete huis­dieren verzek­er­ing.
De goed­koop­ste dieren­verzek­er­ing is niet altijd de beste. Vergelijk vooral de voor­waar­den zoals eigen bij­drage en de kosten voor de belan­grijk­ste medis­che han­delin­gen. Deze vallen onder een goede huis­dieren­verzek­er­ing. Zo regelt u altijd de beste medis­che zorg  voor uw huisdier.

Huisdieren verzekeren