Huisdier verzekeren

U wilt graag uw huis­dier verzek­eren maar weet welke voor­waar­den het meest aantrekke­lijk zijn? Wij hebben alle voor­waar­den op een rij gezet en zetten de belan­grijk­ste verzek­er­aars op een rij.

De bek­end­ste huis­dier verzek­er­ing aan­bieders zijn Pro­teq Dier & Zorg, Pet­plan dieren­verzek­er­ing en OHRA dieren­verzek­er­ing.

Huis­dier verzek­eren vergelijken

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
* Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

Waarom je huis­dier verzekeren?

Je huis­dier verzek­eren is een per­soon­lijke besliss­ing. Als je tot alle bereid bent om je huis­dier gezond te houden dan is je huis­dier verzek­eren niet over­bodig. Met een flink duur­dere dier­e­narts en oplopende kosten voor geneesmid­de­len kan het verzek­eren van je huis­dier behoor­lijk rust geven.

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Huisdier verzekerenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland.

Pet­plan dierenverzekering

Huisdier verzekerenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

Huisdier verzekerenOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

-

Na een schade­be­han­del­ing of bij een pre­miev­er­hoging is het toeges­taan direct over te stap­pen. Bij het afs­luiten van verzek­erin­gen in Ned­er­land heeft u altijd veer­tien dagen bedenk­tijd. Bin­nen die ter­mijn kunt u prob­leem­loos uw besliss­ing terugdraaien.