Verzekering voor hond

Sluit de beste huis­dieren verzek­er­ing voor uw hond. Ook uw hond wordt helaas wel eens ziek. Vaak is het dan noodza­ke­lijk om een bezoek te bren­gen aan de dier­e­narts. Een hon­den­verzek­er­ing is dan geen over­bod­ige luxe.

Verzek­er­ing voor hond vergelijken

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

De getoonde tarieven kun­nen afwijken van de actuele sit­u­atie. Raad­pleeg altijd de web­site van de aan­bieder. Aan deze dieren­verzek­er­ing vergelijk­ing kun­nen geen rechten wor­den ontleend.

Iedereen die een hond heeft, wil het lief­ste dat het dier in goede gezond­heid een hoge leeftijd bereikt.  Meestal vallen de klachten gelukkig wel mee, maar de goede raad en medis­che hulp van de dier­e­narts moet natu­urlijk wel afgerek­end wor­den. In geval van een noodza­ke­lijke oper­atie, kan zo’n reken­ing zelfs aardig in de papieren lopen. Als u wilt u dat deze kosten gedekt wor­den, sluit dan de beste huis­dieren­verzek­er­ing voor uw trouwe vier­voeter af. Met een goed­kope verzek­er­ing  voor uw hond kunt u uw hond altijd in top­con­di­tie houden.

-

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Verzekering voor hondPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland.

Pet­plan dierenverzekering

Verzekering voor hondPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Uni­garant). Pet­plan is een bek­ende aan­bieder van hon­den­verzek­erin­gen.

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

Verzekering voor hondOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

-

Verzek­er­ing voor hond over­bod­ige luxe?

Een verzek­er­ing voor de hond is absoluut geen over­bod­ige luxe. U heeft ongetwi­jfeld voor uzelf ook een goede ziek­tekosten­verzek­er­ing afges­loten. Als uw geliefde hond ziek is, of een medis­che behan­del­ing moet onder­gaan, dan heeft u meestal al zor­gen genoeg. Hoe vaak komt het bijvoor­beeld niet voor, dat uw hond tij­dens de wan­del­ing iets vreemds vindt en dit, tot over­maat van ramp, ook nog ins­likt. Dat kan hele­maal ver­keerd aflopen, en soms moet u dan ‘s avonds of in het week­end met spoed naar de dieren­klin­iek met uw hond. Met een goed­kope  huis­dieren verzek­er­ing heeft u de mogelijkheid om geld besparen op de rekenin­gen van de dier­e­narts, bijvoor­beeld bij de ster­il­isatie van je hond. Zeker als u de trotse eige­naar van meerdere hon­den bent, is een verzek­er­ing voor de hon­den een aanrader.

Verzek­er­ing voor hond dekt de meest kosten

Voor de kosten van behan­delin­gen zoals ster­il­isatie of vac­ci­natie bent u met de verzek­er­ing voor de hond ook prima gedekt. Of stel dat u een nestje puppy’s wilt fokken met uw hond. In dat geval wilt u natu­urlijk graag dat de klein­t­jes kernge­zond ter wereld komen. Bij de geboorte van de puppy’s is ook vaak de hulp van de dier­e­narts noodza­ke­lijk. U wilt toch niet het risico lopen dat er iets mis­gaat? Gun uw dieren de beste zorg die er te kri­j­gen is; ze zijn het meer dan waard. Bent u over­tu­igd en wilt u ook dat uw trouwe vier­voeter altijd de beste medis­che ver­zorg­ing kan kri­j­gen, sluit dan snel de beste huis­dieren­verzek­er­ing af.