Sterilisatie hond

 Ster­il­isatie hond: soms helaas noodza­ke­lijk. Met een goede hon­den­verzek­er­ing is dit finan­ciële risico afgedekt.

De belan­grijk­ste rede­nen om een ster­il­isatie aan te raden:

 • Ongewen­ste zwanger­schap vermijden
 • Het voorkomen van melkklier­tu­moren op lat­ere leeftijd
 • Het voorkomen van baar­moederontstek­ing op lat­ere leeftijd
 • Geen loop­sheid meer
 • Geen schi­jnzwanger­schap

Ster­il­isatie van uw hond kan op lat­ere leeftijd behoor­lijk kost­baar zijn. Voorkom finan­ciële ver­rassin­gen en verzeker uw hond. De meeste verzek­erin­gen dekken ook de ster­il­isatie van uw hond.

Hond verzek­eren inclusief sterilisatie

 
 • Premie indicatie*
 • Hoogste max. vergoeding
 • Online verzekerd
 • Gebitsreiniging
 • Behandeling voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

De getoonde tarieven kun­nen afwijken van de actuele sit­u­atie. Raad­pleeg altijd de web­site van de aan­bieder als u dieren­verzek­er­ing gaat vergelijken . Aan deze vergelijk­ing kun­nen geen rechten wor­den ontleend.

 Je hond verzek­eren bij Pro­teq Dier & Zorg

Sterilisatie hondPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan hondenverzekering

Sterilisatie hondPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

Hond verzek­eren met de OHRA hondenverzekering

Sterilisatie hondOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of

 

Hoe komt de ster­il­isatie van een hond tot stand?

Tot voor kort moest voor ster­il­isatie hond nog een snede van ongeveer 10 cm door de buik­wand gemaakt wor­den om goed te kun­nen oper­eren. Gelukkig kun­nen dier­e­nart­sen de plek nu snel bereiken met buis­jes en werken via beeld­scher­men.  Hier zijn maar drie kleine gaat­jes voor nodig! Ook het her­s­tel van uw hond na ster­il­isatie is hier­mee veel sneller.