Hondenverzekeringen

Als je hond ziek wordt of is betrokken bij een ongeval dan zijn de kosten van de dier­e­narts vaak niet meer te overzien. Er kan veel  in de medis­che gezond­hei­d­szorg voor dieren ontzettend veel maar dat is niet gratis.

Is een goed­kope hon­den­verzek­er­ing ook de beste dieren­verzek­er­ing? Nee. Vergelijk altijd de voor­waar­den en dekkingen!

Hon­den­verzek­erin­gen vergelijken

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
Met dieren­verzek­er­ing vergelijken kies je de voordelig­ste hon­den­verzek­erin­gen met de beste dekking. Regel het van­daag nog. Getoonde pre­mies en voor­waar­den gaan uit van een stan­daard sit­u­atie van ras en leeftijd. Vergelijk altijd de voor­waar­den op de web­site van de aanbieder.
Vergelijk de pre­mies en voor­waar­den van de belan­grijk­ste hon­den­verzek­erin­gen.

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

HondenverzekeringenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland.

Pet­plan dierenverzekering

HondenverzekeringenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

HondenverzekeringenOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

-

Je hond verzek­eren geeft finan­ciële rust. Als er iets met je hond aan de hand is dan kun je hem de best mogelijke medis­che zorg laten geven zon­der je zor­gen te maken over rekeningen.

Je hond maakt deel uit van je huishouden, hij is  onderdeel van het gezin gewor­den. Toch is het laat­ste waar je miss­chien aan denkt een hon­den­verzek­erin­gen. Er zijn echter veel sit­u­aties waar­bij het ver­standig is verzek­erd te zijn voor de ziek­tekosten van je hond. Deze kun­nen aanzien­lijk oplopen. Het is zelfs denkbaar dat je de hond risico  BHon­der­den en zelfs soms duizen­den euro zijn geen uitzonderingen.

Gelukkig kun je je hond verzek­eren met een spe­ciale huis­dieren­verzek­er­ing. Die is in alle soorten en maten. Voor een vast maan­delijkse bedrag heb je een aan­tal finan­ciële risico’s geregeld. Ter voorkom­ing van ver­rassin­gen  zijn hon­den­verzek­erin­gen dus handig. Het is wel goed om voor je hond de juiste verzek­er­ing te zoeken.

Je kunt vaak zelf ook je eigen bij­drage bepalen en is het pakket hele­maal aan te passen. Een dieren­verzek­er­ing op maat dus.