Mechelse Herder

Mechelse Herder

Mechelse herder

Een Mechelaar is een hond die goed over­weg kan met kinderen mits er voort­durend toezicht bestaat en hij van kinds­been af ​​getraind is. Deze hond is altijd klaar om te gaan, trouw en wil niets liever dan werken met zijn baas. Als u medis­che kosten wilt beheersen, over­weeg dan een hon­den­verzek­erin­gen af te sluiten. Een Mechelse Herder heeft behoefte aan een goede oplei­d­ing en goede begeleiding.

De Mechelaar een ‘neu­trale’ hond zon­der extremen. Het ver­schilt met de andere Bel­gis­che herders, met name de kleur en de aard van zijn vacht. De korte vacht is roodachtig van kleur met zwarte vlekken.

 

Hon­den­verzek­er­ing voor uw Mechelse herder

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de dieren­verzek­er­ing aanbieders.

 

Ver­zorg­ing van de Mechelse herder

De Mechelse herder heeft weinig vachtver­zorg­ing nodig. Zo nu en dan borste­len, met name in de rui is vol­doende. Het is een sportieve hond, onver­moeibaar en zeer wend­baar. Maar ook omdat hij wil leren en wil gehoorzamen.Zijn hoogte is 58 (vrouw) tot 62 cm (man­nelijk), gewicht 25 tot 40 kg.

Karak­ter van de Mechelaar

De Mechelaar is een waakzame en actieve hond. Naast zijn aange­boren geschik­theid als bewaker leert hij snel, maar zijn baas moet ste­vig in zijn schoe­nen staan. Hij kan zeker dom­i­nant zijn. Denk aan een huis­dieren­verzek­er­ing als u over­weegt om deze hond te kopen.