Labrador retriever

Labrador retrieverDe Labrador retriever of kortweg labrador is een hon­den­ras dat afkom­stig is uit New­found­land en Labrador, en afs­tamt van de St. Johns-hond. Eige­naar van deze hond? Regel een hon­den­verzek­er­ing voor je huisdier.

Vanuit de St Johns is vanaf mid­den 19e eeuw in Enge­land gekruist met een aan­tal andere rassen, zoals de Gor­don set­ter, de spaniël, de Flat­coated retriever en de Chesa­peake Bayre­triever. De St. Johns-hond werd door de Eskimo’s gebruikt voor de vis­vangst, de labrador werd gefokt voor de een­den­jacht en voor de jacht in moeras­sige gebieden. De retriever heeft rudi­men­taire zwemvliezen tussen zijn tenen.

 

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken

 
 • Premie indicatie*
 • Hoogste max. vergoeding
 • Online verzekerd
 • Gebitsreiniging
 • Behandeling voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de dieren­verzek­er­ing aanbieders.

Aan­doenin­gen Labrador retriever

De ernst is beo­ordeeld met een 0, 1 of 2.

 • Score 0: er is geen sprake van ongerief voor het indi­vidu­ele dier, maar er is wel sprake van een aan­doen­ing die door mensen als prob­lema­tisch gezien wordt
 • Score 1: de aan­doen­ing is ernstig
 • Score 2: de aan­doen­ing is zeer ernstig

De behan­del­baarheid van de erfe­lijke aan­doenin­gen werd eve­neens beo­ordeeld met een score van 0, 1 of 2.

 • Score 0: volledig behandelbaar
 • Score 1: matig behan­del­baar, met bli­jvend ongerief voor het dier
 • Score 2: slecht of niet behandelbaar

Een huis­dieren­verzek­er­ing is geen over­bod­ige luxe bij dit ras. De aan­doenin­gen wer­den onderverdeeld in drie categorieën:

 1. De aan­doen­ing komt zeer vaak voor ≥ 10% score is een 4
 2. De aan­doen­ing komt vaak voor ≥ 1% en < 10% score is een 2
 3. De aan­doen­ing komt < 1% of prevalen­tie is onbek­end score is een 0
Retina Dys­plasie 12
Heupdys­plasie 8
Por­tosys­temis­che shunt 8
Pro­gressieve retina atrofie 8
Cere­bel­laire Ataxie 7
Dia­betes mellitus 7
Epithe­liale Cornea dystrofie 7
Hemofilie 7
Wob­bler syndroom 7
Atopie 6
Chon­drodys­plasie 6
Hyper­trofis­che osteodystrofie 6
Elle­boogdys­plasie 5
Epilep­sie 5
Lymfe-oedeem 5
Palatoschi­sis (ges­pleten gehemelte of lip) 5
Per­sis­terende Pupil­laire Membranen 5
Tri­cus­p­i­dalis Dysplasie 5
Entro­pion 4
Vit­a­mine A respon­sieve dermatose 3
Ectro­pion 2
Pri­maire Idiopatis­che Seborroe 2
Cataract 1
Cryp­torchi­die 1
Abnor­male dwerggroei 0
Ceroïde Lipo­fus­ci­nosis 0
Chro­nis­che hepatitis 0
Congestieve/Dilatatieve car­diomy­opathie 0
Cran­iomandibu­laire osteopathie 0
Cystin­urie 0
Degen­er­atieve Myelopathie 0
Ectopis­che ureteren 0
Hered­i­taire doofheid 0
Hypoa­d­reno­cor­ti­cisme 0
Insuli­noom 0
Labrador Retriever Myopathie 0
Mast­cel tumor 0
Nar­colep­sie 0
Osteosar­coom 0
Patella Lux­atie 0
Per­sis­terende duc­tus arte­rio­sis botalli 0
Pri­maire Acan­tho­sis Nigricans 0
Pri­maire Hypothyreoïdie 0
Spondy­lose 0
Subaor­tas­tenose 0
Syn­d­room van Fanconi 0
Ven­trikel Sep­tum Defect 0
Mas­ti­ca­tory myositis
Wolff-Parkinson-White syn­d­room
Totaal score 132