Golden Retriever

Golden RetrieverNet als de Golden Retriever Labrador is ook een zeer geschikte hond voor het hele gezin. Gehoorzaam, intel­li­gent en vol liefde voor iedereen. De retriev­ers zijn ooit gefokt om geschoten wild op te halen, kan het gevo­gelte niet beschadigd wor­den door de hond, en dus ook deze hon­den heel zacht met de mond. Golden Retriev­ers zijn vaak stiller dan andere hon­den, maar dit hangt ook af van de opvoeding.

Retriev­ers waren bek­end in bepaalde krin­gen in het zuiden van Schot­land, in die tijd waren vooral zwarte labradorserg pop­u­lair. Eigen­lijk wer­den gele retriev­ers nauwelijks bek­end. Aan het begin van eeuw werd de golden retriever nog gele retriever genoemd . De naam was in lat­ere jaren gro­ten­deels ver­van­gen door de naam Golden Retriever, een naam bedacht door wijlen Lord Har­court. Ook bij het ​​begin van deze eeuw was er ver­war­ring over de oor­sprong van het ras. Een hon­den­verzek­er­ing is van­wege de vele mogelijke genetis­che aan­doenin­gen een goed idee.

 

Hon­den­verzek­er­ing voor uw Golden Retriever

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de aanbieders.

Terug naar dieren­verzek­er­ing vergelijken