Chihuahua

ChihuahuaChi­huahua’s zijn lang– of kortharig. De kortharige heeft een glanzende, gladliggende en zachte vacht. De lang­harige heeft lang, fijn, zacht haar; dit kan steil of licht gol­vend zijn. De lang­harige heeft een forse kraag rond de nek, en lang­harige oren. De chi­huahua hebben in de win­ter een dikke vacht en als het warmer wordt, haren ze uit. Chihuahua’s staan bek­end als de kle­in­ste hon­den ter wereld, maar ze kun­nen heel erg fel en scherp zijn tegen andere honden.

Dit ligt voor­namelijk aan de opvoed­ing en social­isatie die de hond­jes kri­j­gen. Soortgenoten wor­den in het alge­meen goed geac­cepteerd. Ze zijn wantrouwig tegen­over vreem­den. Hun gewicht zit tussen de 1 en 3 kg. Van­qwege een aan­tal erfe­lijke aan­doenin­gen is een dieren­verzek­er­ing aan te beve­len voor een Chihuahua.

Vanaf 1880 wer­den er chihuahua’s gezien aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Veel Amerikaanse toeris­ten kochten deze kleine hon­den van de indi­a­nen en namen ze mee naar huis. Ze wer­den snel pop­u­lair in de Verenigde Staten. De eerste gereg­istreerde chihuahua’s waren alle­maal kortharig. De eerste lang­hari­gen wer­den in 1959 in Mex­ico geregistreerd

 

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken

 
 • Premie indicatie*
 • Hoogste max. vergoeding
 • Online verzekerd
 • Gebitsreiniging
 • Behandeling voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de aanbieders.

 

Bek­ende aan­doenin­gen van Chihuahua’s

De ernst is beo­ordeeld met een 0, 1 of 2.

 • Score 0: er is geen sprake van ongerief voor het indi­vidu­ele dier, maar er is wel sprake van een aan­doen­ing die door mensen als prob­lema­tisch gezien wordt
 • Score 1: de aan­doen­ing is ernstig
 • Score 2: de aan­doen­ing is zeer ernstig

De behan­del­baarheid van de erfe­lijke aan­doenin­gen werd eve­neens beo­ordeeld met een score van 0, 1 of 2.

 • Score 0: volledig behandelbaar
 • Score 1: matig behan­del­baar, met bli­jvend ongerief voor het dier
 • Score 2: slecht of niet behandelbaar

De aan­doenin­gen wer­den onderverdeeld in drie categorieën:

 1. De aan­doen­ing komt zeer vaak voor ≥ 10% score is een 4
 2. De aan­doen­ing komt vaak voor ≥ 1% en < 10% score is een 2
 3. De aan­doen­ing komt < 1% of prevalen­tie is onbek­end score is een 0

Terug naar dieren­verzek­er­ing vergelijken

Glau­coom 8
Pro­gressieve retina atrofie 8
Hydro­cephalus 7
Mitralisklepdys­plasie 6
Alope­cia areata 4
Kleur mutant alopecia 4
Patella Lux­atie 4
Per­sis­terende duc­tus arte­rio­sis botalli 4
Pul­monalis Stenose 4
Demod­i­co­sis 3
Cryp­torchi­die 1
Abnor­male dwerggroei 0
Cataract 0
Ceroïde Lipo­fus­ci­nosis 0
Chiari Malformatie/Syringomyelie 0
Dys­to­cia 0
Endothe­liale Cornea dystrofie 0
Myx­o­ma­teuze mitralisklep insufficiëntie 0
Nar­colep­sie 0
Necro­tis­erende meningo-encephalitis (hersenvliesontsteking) 0
Open fontanel 0
Pyru­vate kinase deficiëntie 0
Ziekte van Calvé-Legg-Perthes 0
Totaal score 53