Bouvier

BouvierDe Bou­vier des Flan­dres (Vlaamse Koe­hond) is een relatief nieuw ras dat in Bel­gië is ontstaan ​. Het ras is een kruis­ing van de Ierse wolf­shond, de Matin Belge en de Lak­ense herder. Een Bou­vier is goed te verzek­eren met  een stan­daard dieren­verzek­er­ing. Oor­spronke­lijk werd dit ras gebruikt als waakhond of wat dan ook zijn naam verk­laart — veedri­jver (boeuf = rund­vlees). In 1922 werd men het eens over de naam Bou­vier Belge des Flan­dres. Kies een hon­den­verzek­er­ing voor uw Bouvier

 

 

 

 

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de aanbieders.

 

Oor­sprong

Oor­spronke­lijk werd de Vlaamse Koe­hond gebruikt als veedri­jver, als trekhond en als Karn­hond. Van­daag de dag is hij vooral een bewaker van eigen­dom­men en boerder­i­jen en een poli­tiehond. Over­weegt u deze hond aan te schaf­fen? Vergeet dan niet een hon­den­verzek­er­ing af te sluiten!