Bordercollie

BordercollieHoe de naam is ontstaan ​​Bor­der Col­lie is onduidelijk, want er zijn veel verk­larin­gen voor deze naam. De bor­der col­lie is afkom­stig uit het grens­ge­bied tussen Enge­land en Schot­land, waar ze wer­den gebruikt voor het hoe­den van schapen. Het zou een ver­wi­jz­ing naar hun witte kraag “col­lie”. Ook is “cole” in het Engels een aflei­d­ing van “steenkool”, werk in de mij­nen werd door “coalies” gedaan.  Het kan ook ver­wi­jzen naar de aard van de schapen, of een woord dat de Kel­ten gebruikt voor het bruik­baar “col­lie”. Een hon­den­verzek­er­ing is aan te beve­len voor dit type hond.

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken

Vergelijk hon­den­verzek­erin­gen voor uw Bordercollie.

 
 • Premie indicatie*
 • Hoogste max. vergoeding
 • Online verzekerd
 • Gebitsreiniging
 • Behandeling voortpl. organen
 • Heupen en Ellebogen

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de aanbieders.

 

Aan­doenin­gen

(bron: rashon­den wijzer)

De ernst is beo­ordeeld met een 0, 1 of 2.

 • Score 0: er is geen sprake van ongerief voor het indi­vidu­ele dier, maar er is wel sprake van een aan­doen­ing die door mensen als prob­lema­tisch gezien wordt
 • Score 1: de aan­doen­ing is ernstig
 • Score 2: de aan­doen­ing is zeer ernstig

De behan­del­baarheid van de erfe­lijke aan­doenin­gen werd eve­neens beo­ordeeld met een score van 0, 1 of 2.

 • Score 0: volledig behandelbaar
 • Score 1: matig behan­del­baar, met bli­jvend ongerief voor het dier
 • Score 2: slecht of niet behandelbaar

De aan­doenin­gen wer­den onderverdeeld in drie categorieën:

 1. De aan­doen­ing komt zeer vaak voor ≥ 10% score is een 4
 2. De aan­doen­ing komt vaak voor ≥ 1% en < 10% score is een 2
 3. De aan­doen­ing komt < 1% of prevalen­tie is onbek­end score is een 0

Zorg altijd voor een huis­dieren­verzek­er­ing en voorkom onverwachte kosten.

Bij dit ras voorkomende, erfe­lijke aandoeningen

Atopie 6
Epilep­sie 5
Osteo­chon­dri­tis dissecans 5
Heupdys­plasie 4
Cryp­torchi­die 1
Blue Merle syndroom 0
Cataract 0
Cere­bel­laire Ataxie 0
Ceroïde Lipo­fus­ci­nosis 0
Chro­nis­che super­fi­ciele ker­ati­tis (Pannus) 0
Col­lie Eye Anomaly 0
Fol­lic­u­laire Dys­plasie (Zwarthaar fol­likel dystrofie) 0
Hered­i­taire doofheid 0
Her­nia nuclei pulposi 0
Lenslux­atie hond verzek­er­ing 0
Mul­tidrug Resis­tance gen 1 deficiency 0
Per­sis­terende duc­tus arte­rio­sis botalli 0
Pro­gressieve retina atrofie 0
Retina Dys­plasie 0
Ziekte van Calvé-Legg-Perthes 0
Erfe­lijke Neutropenie geen oordeel
Totaal score 21