Hondenrassen

Niet alle hon­den zijn even pop­u­lair. Som­mige hon­den sprin­gen er uit qua pop­u­lar­iteit, zowel bij pub­liek als bij fokkers zijn er duidelijke favori­eten. Maar pas op! Een aan­tal rassen zijn dus­danig ´doorge­fokt´ dat ze bij­zon­der vat­baar zijn voor erfe­lijke aan­doenin­gen en ziek­tes. Een goede hon­den­verzek­er­ing met een goede dekking is geen over­bod­ige luxe!

Pop­u­laire hon­den­rassen in Nederland

Op basis van aan­tallen gereg­istreerde hon­den in Ned­er­land is de top 10 als volgt samengesteld:

1. Duitse herder
2. Mechelse herder
3. Golden retriever
4. Bou­vier
5. Labrador retriever
6. Bor­der­col­lie
7. Duitse dog

Over­weegt u een van deze hon­den aan te schaf­fen, oriën­teert u zich vooraf op de geschiede­nis en stam­boom van het ras en de spec­i­fieke hond. Dit kan u veel ellende besparen!

Vergelijk hon­derverzek­erin­gen

De dekkin­gen van de diverse verzek­erin­gen voor een hond lopen soms behoor­lijk uiteen. Hieron­der vindt u een korte opsom­ming van de eigen­schap­pen van drie dieren­verzek­erin­gen. Voor een com­pleet overzicht van voor­waar­den kunt u naar de web­site doork­likken en uw keuze maken.

  • Pre­mie indicatie*
  • Hoog­ste max. vergoeding
  • Online verzek­erd
  • Gebit­sreinig­ing
  • Behan­del­ing voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken

 

De getoonde kosten zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de aanbieders.