Hond verzekering

Heeft je hond een verzek­er­ing nodig? De menin­gen lopen uiteen van ´natu­urlijk!´ tot ´nee, ik spaar liever een bedrag voor medis­che kosten‘. Je houdt natu­urlijk erg veel van je hond en geeft hem de beste verzek­er­ing en zorg die er nodig is. Je hond verzek­eren is geen over­bod­ige luxe.

Vergelijk je hond verzekering

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
*Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

Soms is er wat mis met je hond. Een dieren­verzek­er­ing is dan een uitkomst, vooral als je even geen groot bedrag op de bank hebt staan om de behan­del­ing te bekosti­gen.

Het inter­net is uit­stek­end geschikt om alle dieren­verzek­erin­gen te vergelijken maar er komen steeds meer hon­den­verzek­erin­gen bij dus het is moeil­ijk maar niet onmo­gelijk om een welover­wogen keus te maken.

-

Pro­teq Dier & Zorg hondenverzekering

Hond verzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland.

Pet­plan dierenverzekering

Hond verzekeringPet­plan dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

Hond verzekeringOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten met hun huis­dieren­verzek­er­ing. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

-

Je hond verzek­eren loont

Je hebt alles voor je hond over dus het eerste wat je natu­urlijk doet is naar de dier­e­narts gaan maar ja — daar schrik je van de enorme pri­jzen die vaak toch gerek­end wor­den voor een behan­del­ing. Soms zijn er zelfs sit­u­aties waar­bij zelfs het leven van de hond risico loopt ter­wijl er een goede behan­del­ing mogelijk is maar de kosten erg moeil­ijk te dra­gen zijn. Kom je bij de dier­e­narts dan zijn er vaak hoge kosten die vaak direct moeten wor­den voldaan. Hoeveel je ook van je hond houdt het zijn vaak bedra­gen die je niet zo uit je broekzak kunt halen. Een huis­dieren verzek­er­ing is dan een uitkomst.
Bedra­gen van hon­der­den en zelfs soms duizen­den euro’s komen helaas veel voor in de dierengeneeskunde.Gelukkig zijn hier een aan­tal oplossin­gen voor. Je kunt je hond verzek­eren. Zo´n hon­den­verzek­er­ing heb je in alle soorten en maten en natu­urlijk in alle prijsklassen.Voor een vast maan­delijkse bedrag heb je een aan­tal finan­ciële risico’s afgedicht dus voor de porte­mon­nee is het handig om voor je hond een verzek­er­ing af te sluiten. Een hon­den­verzek­er­ing dekt een aan­tal zaken die over het alge­meen erg pri­jzig zijn. Het is alleen zaak om voor je hond de juiste verzek­er­ing te zoeken. Dat kan voor de meeste hon­den­rassen.
Je hebt ooit de keus gemaakt een hond deel te laten zijn van het huishouden. Je houdt van het beestje en hij is onderdeel van het gezin gewor­den. Het laat­ste waar je aan denkt is een hond in de verzek­er­ing. Maar er zijn tal van sit­u­aties op te noe­men waar­bij het echt raadzaam is over de ziek­tekosten van je huis­dier na te denken. Stel dat er onver­hoopt wat mocht gebeuren. Je hond wordt ziek of is betrokken bij een ongeval dan zijn de kosten van de dier­e­narts niet meer te overzien. Tegen­wo­ordig kan in de medis­che gezond­hei­d­szorg bij dieren ontzettend veel maar daar hangt ook een pri­jskaartje aan.
Daar­naast kun je vaak zelf ook je eigen bij­drage bepalen en is het pakket hele­maal aan te passen kor­tom een dieren­verzek­er­ing op maat.Je hond verzek­eren is dus zeker ver­standig en het geeft finan­ciële rust zodat je mocht er onver­hoopt iets met je hond zijn je bezig kan houden met wat belan­grijk is en je hond de best mogelijke medis­che zorg laten geven. Een huis­dieren­verzek­er­ing biedt dan uitkomst.