Hond verzekeren

Je hond verzek­eren doe je om niet voor onvoorziene kosten te staan als je huis­dier iets overkomt. Hieron­der vind je de pop­u­lairste verzek­erin­gen om je hond te verzek­eren. Maak je keuze en sluit direct af.

Hond verzek­eren

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
De getoonde tarieven kun­nen afwijken van de actuele sit­u­atie. Raad­pleeg altijd de web­site van de aan­bieder. Aan deze vergelijk­ing kun­nen geen rechten wor­den ontleend.

 

 Je hond verzek­eren bij Pro­teq Dier & Zorg

Hond verzekerenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan hondenverzekering

Hond verzekerenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

Hond verzek­eren met de OHRA hondenverzekering

Hond verzekerenOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of

Waarom zou je je hond verzekeren?

Als je een hond hebt dan wil je het lief­ste dat je trouwe huis­dier in goede gezond­heid een hoge leeftijd bereikt. Helaas kan je hond ook ziek wor­den of een ongeluk kri­j­gen. dan is een bezoekje aan de dier­e­narts vaan onon­tkoom­baar. De kosten van een verzek­er­ing, en de vormwaar­den, lopen uiteen. Dieren­verzek­er­ing vergelijken is geen slechte keuze!

Een dieren verzek­er­ing is absoluut geen over­bod­ige luxe. Net zoals u voor uzelf of uw gezin een ziek­tekosten­verzek­er­ing afs­luit heeft dat voor een hond ook z’n voorde­len. Mert name het afdekken van onvoorziene finan­ciële sit­u­aties is een belan­grijke reden. Natu­urlijk kun je met sparen een hoop onder­van­gen, maar de realiteit is helaas dat er op het moment dat er zich iets voor­doet waar­voor medis­che bij­s­tand noodza­ke­lijk is, er soms onvol­doende finan­ciële arm­slag bestaat om het dier goed te helpen.

Vaak gewoon domme pech

Hond verzekerenU heeft ongetwi­jfeld voor uzelf ook een goede ziek­tekosten­verzek­er­ing afges­loten. Als uw hond ziek is en  medisch moet wor­den behan­deld, dan is dat al verve­lend genoeg.Meestal is het gewoon domme pech. Bijvoor­beeld als uw hond tij­dens de wan­del­ing iets vreemds ins­likt. Dan zit u ‘s avonds of in het week­end bij de dier­e­narts met uw hond.

Met een hon­den­verzek­er­ing heeft u de mogelijkheid om geld besparen op de rekenin­gen van de dier­e­narts. Als u meed dan één hond bezit is het hele­maal een aan­rader.  meerdere hon­den bent, is een verzek­er­ing voor de hon­den een aan­rader.

Als je wilt dat medis­che kosten gedekt (gro­ten­deels) wor­den, dan kun je je hond verzek­eren bij een van de bek­ende dieren­verzek­erin­gen.