Crematie hond

Met een aan­vul­lende dieren­verzek­er­ing weet u zeker dat de kosten voor de cre­matie van uw hond gedekt zijn. Met een aan­vul­lende verzek­er­ing die u naast uw basis hon­den­verzek­er­ing afs­luit voorkomt u extra kosten indien uw hond mocht komen te over­li­j­den. Verzeker deze kosten nu direct.

Aan­vul­lende verzek­er­ing inclusief cre­matie hond

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
De getoonde tarieven kun­nen afwijken van de actuele sit­u­atie. Raad­pleeg altijd de web­site van de aan­bieder. Dieren­verzek­er­ing vergelijken geeft infor­matie over stan­daard com­bi­naties van  ras, leeftijd en aan­doen­ing. Aan deze vergelijk­ing kun­nen geen rechten wor­den ontleend.

 

 Je hond verzek­eren bij Pro­teq Dier & Zorg

Crematie hondPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Ned­er­land! Pro­teq wil graag alle huis­dieren verzek­eren tegen de beste voor­waar­den en de laag­ste kosten.

Pet­plan hondenverzekering

Crematie hondPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

Hond verzek­eren met de OHRA hondenverzekering

Crematie hondOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of

Een aan­vul­lende huis­dieren­verzek­er­ing dekt meestal de kosten van de cre­matie van uw huisdier.

Wat wordt gedekt bij de cre­matie van uw hond?

Er komt helaas een moment waarop u afscheid moet nemen van uw geliefde hond.  Wan­neer u ervoor kiest om uw hond te laten cre­meren dan zijn er ver­schil­lende mogelijkheden.U kunt uw hond indi­vidueel laten cre­meren. Of samen met andere dieren. Hon­den­verzek­erin­gen dekken deze kosten meestal goed af, net als de kosten voor ster­il­isatie van uw hond.

Als u ervoor kiest om uw hond indi­vidueel te laten cre­meren dan is het vaak mogelijk om afscheid te nemen of bij de cre­matie aan­wezig te zijn. Na de cre­matie van uw hond wordt de as meestal over een asweide uit­ge­strooid. Uw verzek­er­aar ver­goedt vaak tot een bepaald max­i­mum bedrag, bijvoor­beeld €150,-.

Maak van de cre­matie hond geen extra verve­lende gebeurte­nis maar verzeker direct de extra kosten die wor­den veroorza­akt door de cre­matie van je hond. Regel van­daag nog een goede verzek­er­ing voor je hond.

Vergelijk hon­den­verzek­er­ing