Vergelijk huisdierenverzekering

Een huis­dieren­verzek­er­ing is een zorgverzek­er­ing die je afs­luit voor je dier. Als je dier ziek wordt kan dat aardig in de papieren lopen vooral als het gaat om oper­aties en medici­j­nen en dergelijke. Gelukkig kun je je dier hier tegen verzekeren

Vergelijk de voor­waar­den en ga direct naar de web­site om af te sluiten.

Vergelijk huis­dieren­verzek­er­ing

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen
*Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

Inter­net is een ware uitkomst gebleken bij het vergelijk van een dieren verzek­er­ing. Dus wees ver­standig en ga eerst je dieren­verzek­er­ing vergelijken zodat je zeker weet dat je de juiste verzek­er­ing afsluit.

-

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Vergelijk huisdierenverzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland.

Pet­plan dierenverzekering

Vergelijk huisdierenverzekeringPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

Vergelijk huisdierenverzekeringOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

-

Dat een dieren­verzek­er­ing wel ver­standig is wordt bij veel mensen pas echt duidelijk op het moment dat ze met hun geliefde huis­dier naar de dier­e­narts zijn geweest. De kosten zijn vaak echt hoog en het zou een waar dilemma zijn als je moet kiezen tussen een oper­atie of het leven van een dier omdat je die kosten niet kunt dragen.

Gelukkig is dieren­verzek­er­ing vergelijken met de komst van inter­net niet moeil­ijk meer. Vergelijk huis­dieren­verzek­erin­gen, hon­den­verzek­erin­gen, dieren­verzek­erin­gen of wat je ook nodig hebt, dan ben je niet onn­odig dief van je eigen porte­mon­nee maar ben je wel verzek­erd van de juiste zorg voor je dier mocht het nodig zijn.

Waarom vergelijk je huisdierverzekeringen?

Zo’n kat­ten­verzek­er­ing of hon­den­verzek­er­ing kan je aardig in de kosten sche­len maar er zijn wel een aan­tal din­gen waar je op moet let­ten. Ten eerste is het zaak na te gaan wat het ras is van je dier en of je een ras hebt waar bepaalde prob­le­men vee­lal voor kun­nen komen of heb je juist een dier dat bijvoor­beeld al prob­le­men heeft?
Daarna kan je bepalen of je dus genoeg hebt aan een basisverzek­er­ing of dat je nog bepaalde aan­vullin­gen nodig hebt. Vergelijk huis­dieren­verzek­er­ing voor­dat je er er een afsluit.

Ten tweede, onthou dat je het zo gek kunt maken als je zelf wilt maar als je bijvoor­beeld spaargeld hebt en je een deel van de kosten zelf wel kunt bekosti­gen dan is miss­chien een basisverzek­er­ing wel voldoende.

Ten derde is het echt heel belan­grijk om alle verzek­erin­gen goed tegen het licht te houden. Lezen is hier het sleutel­wo­ord. Kijk wat er is gedekt, wat de pre­mie is en natu­urlijk wat de voor­waar­den zijn. Wat miss­chien ook wel erg belan­grijk is zijn de ervarin­gen van klanten van een bepaalde verzek­er­ing en natu­urlijk de bereik­baarheid. Vergelijk huis­dieren­verzek­er­ing is geen over­bod­ige luxe want het scheelt al gauw irri­tatie achteraf en natu­urlijk kosten.