Kattenverzekering vergelijken

Kat­ten­verzek­er­ing vergelijken loont! Veel bezit­ters van huis­dieren zijn blij dat ze een verzek­er­ing hebben afges­loten maar had­den zich liever vooraf beter verdiept in de voor­waar­den. Kat­ten­verzek­er­ing vergelijken kan een­voudig in onder­staande tabel.

Kat­ten­verzek­er­ing vergelijken


  • Indi­catie premie

  • Dekking kat­ten­verzek­er­ing
  • - Voort­plant­i­ng­sor­gaan
  • - Con­sult & Diagnostiek
  • - Cre­matie
  • - Extra ziektekosten

Vergelijk altijd de boven­staande gegevens met de actuele stand van zaken op de web­sites van de aan­bieders. De goed­koop­ste dieren­verzek­er­ing is niet altijd de beste!

Waarom kat­ten­verzek­er­ing vergelijken?

Kat­ten­verzek­er­ing vergelijken en daarna afs­luiten heeft vooral zin als je van plan bent om kost wat kost je kat weer gezond te kri­j­gen na een ongeval of ziekte. Met een zeer dure dier­e­narts en dito behan­del­meth­o­den is dit geen over­bod­ige luxe. Eigen­lijk is het ver­standig alle alle dieren­verzek­er­ing te vergelijken.

-

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Kattenverzekering vergelijkenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland.

Pet­plan dierenverzekering

Kattenverzekering vergelijkenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

Kattenverzekering vergelijkenOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

-

De verzek­er­ing voor je kat vergelijken is de beste manier om een goede dieren­verzek­er­ing te vin­den met de beste voor­waar­den.  Een euro besparen op de pre­mie kan een wereld van ellende beteke­nen als een kwaal niet wordt ver­goed. Vergelijk dus altijd e voor­waar­den en sluit daarna pas af.