Huisdierenverzekering vergelijken

Huis­dieren­verzek­er­ing vergelijken loont! Veel bezit­ters van huis­dieren vergelijken een verzek­er­ing voor hun hond of kat vaak met een last; het kost alleen maar en het lev­ert niets op.  Dat is maar schijn.

Dieren­verzek­er­ing vergelijken vindt de goed­koop­ste huis­dieren­verzek­er­ing met de beste voorwaarden.

Huis­dieren­verzek­er­ing vergelijken

Vergelijk pre­mie en voor­waar­den van elke aanbieder:


  • Pre­mie indicatie*
  • Hoog­ste max. vergoeding
  • Online verzek­erd
  • Gebit­sreinig­ing
  • Behan­del­ing voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

 

Vergelijk altijd de boven­staande gegevens met de actuele stand van zaken op de web­sites van de aanbieders.

 

*Boven­staande pre­mies zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aan­bieder van je hon­den­verzek­er­ing of kat­ten­verzek­er­ing.

Denk erom dat een paar euro voordeel per maand kan resul­teren in ellende mocht uw huis­dier een kwaal kri­j­gen die niet is gedekt door de goed­kope dieren­verzek­er­ing. De voor­waar­den zijn dus altijd lei­dend. Vergelijk je hon­den­verzek­er­ing en doe je voordeel. Huis­dieren­verzek­er­ing vergelijken loont !

Waarom dieren­verzek­er­ing vergelijken?

Vooral als je van plan bent om bij­zon­dere din­gen laat doen om je huis­dier gezond te houden. De dier­e­narts is flink duur­der gewor­den, het is meestal een echt bedrijf met mark­t­con­forme pri­jzen en goed geschoold per­son­eel. Er zit behoor­lijk wat ver­schil in zowel dekking als voor­waar­den, huis­dieren­verzek­er­ing vergelijken loont vaak behoorlijk.

-

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Huisdierenverzekering vergelijkenPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland.

Pet­plan dierenverzekering

Huisdierenverzekering vergelijkenPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Huis­dieren­verzek­er­ing

Huisdierenverzekering vergelijkenOHRA Huis­dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

-

Huis­dieren­verzek­er­ing vergelijken, de eigen bijdrage

Zoals bij elke dieren­verzek­er­ing bestaat er bij huis­dieren­verzek­erin­gen ook een eigen bij­drage. Dat is het deel wat u zelf betaalt. Mochten de kosten van de behan­del­ing hoger zijn dan uw eigen bij­drage dan kunt u deze declar­eren bij uw dieren verzek­er­ing. Huis­dieren­verzek­er­ing vergelijken heeft vooral nut om dit soort voor­waar­den op een rijtje te zetten. Het kan zomaar 10% van de behan­delkosten  schelen!

Aan­vul­lende dieren­verzek­er­ing
Behalve de basis dieren­verzek­er­ing kunt u meestal aan­vul­lende dieren­verzek­erin­gen afs­luiten. De eigen bij­drage is dan afhanke­lijk van die verzek­er­ing. De aan­vul­lende verzek­er­ing kent geen eigen bij­drage voor som­mige zaken, zoals cre­matie. Bij de aan­vul­lende verzek­er­ing is ook vaak geen eigen bij­drage te betalen voor ster­il­isatie in het eerste jaar van uw hond of kat.