Goedkoopste dierenverzekering

Vind de goed­koop­ste dieren­verzek­er­ing en sluit direct af. Net als mensen wor­den ook uw geliefde huis­dieren wel eens ziek. Dan wilt u niet teveel betalen. Vergelijk pre­mies en dekkin­gen en sluit direct af.

De goed­koop­ste dierenverzekering:

 
  • Premie indicatie*
  • Hoogste max. vergoeding
  • Online verzekerd
  • Gebitsreiniging
  • Behandeling voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

Bek­ijk altijd de actuele kosten op de web­site van de aan­bieder. Vindt de goed­koop­ste dieren­verzek­erin­gen met dieren­verzek­er­ing vergelijken.

Waarom zou u een dieren­verzek­er­ing nemen? Wij hebben alle­maal een ziek­tekosten­verzek­er­ing om de kosten te drukken wan­neer we ziek wor­den. Heeft u al eens nagedacht over een dieren­verzek­er­ing voor uw huisdier?

Waarom zou u voor uw hond geen hon­den­verzek­er­ing of kat­ten verzek­er­ing afs­luiten? Hoe graag u uw trouwe vier­voeter ook ziet, u weet dat hij ook ern­stig ziek kan wor­den. Weet u ook dat de kosten van een oper­atie bij uw geliefde huis­dier hoog kun­nen oplopen? En natu­urlijk wilt u de beste ver­zorg­ing voor het dier. Wan­neer u deze kosten wilt drukken kan u het best op zoek naar de goed­koop­ste dierenverzekering.

Verzek­er­aars:

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Goedkoopste dierenverzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan dierenverzekering

Goedkoopste dierenverzekeringPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

Welke is de goed­koop­ste dierenverzekering?

U kiest net als voor uzelf de goed­koop­ste dieren­verzek­er­ing tegen de beste voor­waar­den. Maar u moet er wel op let­ten dat u in elke dieren­verzek­er­ing dezelfde voor­waar­den zijn opgenomen. Zo moet u zich de vraag stellen of er wordt voldaan aan uw eigen wensen in ver­band met de lev­ens­beëindig­ing van uw geliefde huis­dier. Zo moet u ook nagaan of in de hon­den­verzek­er­ing ook ster­il­isatie is opgenomen.

U kan er ook op let­ten of de dieren­verzek­er­ing geldig is voor alle dier­e­nart­sen in Ned­er­land want wan­neer u op vakantie bent in Ned­er­land en uw vier­voeter wordt ziek moet u ook een dier­e­narts opzoeken en deze aan uw huis­dieren­verzek­er­ing kun­nen aangeven. Ook moet u erop toezien dat hos­pi­tal­isatie in een dieren­klin­iek is opgenomen in uw verzek­er­ing. En wat dacht u van de nar­cose wan­neer uw dier een oper­atie nodig heeft? Natu­urlijk mogen het nodige ver­band en eventuele prothe­sen niet ontbreken.

U kan zich ook de vraag stellen dat wan­neer uw dier een aan­var­ing heeft met een soortgenoot of de ver­zorg­ingskosten van uw dier en het andere dier gedekt zijn in uw verzek­er­ing. Het zou kun­nen zijn dat u voor­dat al uw wensen vervult zijn een aan­vul­lende verzek­er­ing moet zoeken voor uw huisdier.

Wan­neer sluit u het best een goed­kope dieren­verzek­er­ing af?

De goed­koop­ste dieren­verzek­er­ing kan u het best afs­luiten wan­neer uw hond of kat nog jong is omdat dan de pre­mie in veel gevallen lager is dan wan­neer uw hond al ouder is. Het besluit van alles is dat u het best de dieren­verzek­erin­gen vergelijkt en dat u de goed­koop­ste dieren­verzek­er­ing neemt die het best aansluit bij uw behoeften. Tot slot; vergelijk de kleine let­ters en vraag jezelf af wat vooral niet wordt gedekt. De HEMA dieren­verzek­er­ing bijvoor­beeld, is relatief voordel­ing maar welke zaken zijn nu gedekt, en welke niet?