Dier verzekering

Dier verzek­er­ing vergelijken kan hon­der­den euro´s besparen en onaan­ge­name ver­rassin­gen ver­mi­j­den. U wilt uw dieren verzek­eren en de belan­grijk­ste risico’s finan­cieel afdekken? Wij zetten de belan­grijk­ste voor­waar­den van een hon­den­verzek­er­ing en kat­ten­verzek­er­ing op een rij.

Dier verzek­er­ing vergelijken

 

  • Pre­mie indicatie*
  • Hoog­ste max. vergoeding
  • Online verzek­erd
  • Gebit­sreinig­ing
  • Behan­del­ing voortpl. organen
  • Heupen en Ellebogen

 

Vergelijk de voor­waar­den en ga direct naar de web­site om een dieren­verzek­er­ing af te sluiten.
Hier­boven kun je voor je hond of kat je dieren­verzek­er­ing vergelijken. Boven­staande gegevens zijn opgesteld met de basisvoor­waar­den van elke dier verzek­er­ing en een spec­i­fieke com­bi­natie van ras, leeftijd en ges­lacht. Ga voor een cor­rect voors­tel voor de goed­koop­ste huis­dieren­verzek­er­ing naar de web­site van de des­be­tr­e­f­fende aanbieder.

Dier verzek­er­ing, heeft dat zin?

De besliss­ing om een dier verzek­er­ing af te sluiten is een per­soon­lijke; vooral als je van plan bent om bij­zon­dere din­gen te doen om je hond of kat gezond te houden of te maken, heeft het nut. Bijvoor­beeld een ingri­jpende oper­atie of een duur medicijn.  De dier­e­narts is niet bepaald goed­koop en een dier verzek­er­ing is geen over­bod­ige luxe bij hoge kosten van een behandeling.

Er zit behoor­lijk wat ver­schil in zowel dekking als voor­waar­den, dier verzek­er­ing vergelijken loont vaak behoorlijk

Verzek­er­aars:

Pro­teq Dier & Zorg Huisdierenverzekering

Dier verzekeringPro­teq Dier & Zorg is onderdeel van SNS Reaal en is de groot­ste aan­bieder van ongevallen– en ziek­tekosten­verzek­erin­gen voor hon­den en kat­ten in Nederland!

Pet­plan dierenverzekering

Dier verzekeringPet­plan Huis­dieren­verzek­er­ing (Vet­er­fina BV) is een ini­ti­atief van AUV Dier­e­nartsen­coöper­atie en gevol­machtigd agent van UVM Verzek­er­ings­maatschap­pij N.V. (Unigarant).

OHRA Dieren­verzek­er­ing

Dier verzekeringOHRA dieren­verzek­er­ing ver­goedt een groot deel van de medis­che kosten. Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huisdieren.

Dier verzek­er­ing vergelijken zet  voor de bek­end­ste dieren­verzek­erin­gen op een rijtje wat in hoofdli­j­nen in welk verzek­er­ingspakket zit, en we bieden toe­gang tot de belan­grijk­ste verzek­er­aars. Dier verzek­er­ing Vergelijken is een hulp­mid­del waarin u kunt zien wat er ver­goed wordt en in welk pakket van iedere huis­dieren­verzek­er­ing.