Dierenverzekering

U bent zelf verzek­erd, uw part­ner en uw fam­i­liele­den. En uw huis­dier? Uw hond of kat is met een dieren­verzek­er­ing opti­maal verzek­erd voor medis­che kosten.

Vergelijk de verzek­er­ing voor uw huisdier:

Hon­den­verzek­er­ing                  kat­ten­verzek­er­ing

Ga direct door naar de polisvoor­waar­den en pre­miebereken­ing van:

 

De voorde­len van een huisdierenverzekering

Vroeg of laat komt ieder huis­dier met de dier­e­narts in aan­rak­ing. Of het nu een ster­il­isatie of cas­tratie is, of van­wege een ongeluk of door een oud­er­dom­skwaal. Wil je er zeker van zijn je huis­dier de behan­del­ing te kun­nen geven die het nodig heeft, dan heeft verzek­eren zin. Naast boven­staande verzek­er­aars heb je bijvoor­beeld ook de Hema Dieren­verzek­er­ing.

Besef dat niet alleen ern­stige kwalen in de papieren kun­nen lopen, maar bijvoor­beeld ook de behan­del­ing van een huid­prob­leem of aan­houdende diar­ree. Of de gevol­gen van een ver­keer­songeluk.    Vergelijk pre­mies »

Maar wat kost dat nou, uw huis­dier verzek­eren? De kosten zijn afhanke­lijk van een aan­tal factoren:

 • De leeftijd van het huisdier
 • Leeftijd op moment van afsluiten
 • Het ras en gewicht
 • De verzek­er­ings­maatschap­pij


Wij hebben de voor­waar­den op een rijtje gezet. Benieuwd naar de pre­mies en voorwaarden?

Nu vergelijken »

Onze keuze

De beste dieren­verzek­er­ing is van Pro­teq Dier en Zorg. U betaalt iets meer pre­mie maar kri­jgt daar een zeer com­pleet pakket voor terug. Wilt u vooral een goed­kope dieren­verzek­er­ing? Dan is Pet­plan wellicht iets voor u.

Van­wege een prima basis­dekking kwam de huis­dierverzek­er­ing van OHRA als com­pleet uit de bus. Bij een huis­dieren­verzek­er­ing van OHRA kies je zelf je dier­e­narts en kun­nen alle hon­den– en kat­ten­rassen verzek­erd worden.

Hon­den­verzek­er­ing

Dierenverzekering

Sluit een spe­ciale hon­den­verzek­er­ing af voor de beste zorg voor uw trouwe vier­voeter. Dat kan voor vri­jwel alle hon­den­rassen. Een groot deel van de medis­che kosten wor­den hier­mee ver­goed. Deze verzek­er­aars zijn com­pleet en hier­mee voorkomt dat u voor hoge kosten komt te staan.

Hon­den­verzek­er­ing vergelijken »

 Kattenverzekering

Dierenverzekering

Vergelijk nu de kosten en voor­waar­den van alle bek­ende huis­dierverzek­er­aars. Gun uw kat de beste zorg en voorkom onverwacht hoge kosten. Sluit een­voudig af via de onze vergelijk­ing. Op zoek naar een goede en goed­kope kattenverzekering?

Kat­ten­verzek­er­ing vergelijken »

 

Dieren­verzek­er­ing vergelijken voor de beste premie

Bij de over­weg­ing om wel of niet een huis­dieren verzek­er­ing voor uw hond of kat af te sluiten is het net als bij andere verzekerDierenverzekeringingen:  goed naar de risico’s kijken, beo­orde­len of u dat risico wilt of kunt lopen en de kosten van een verzek­er­ing inschat­ten. Wij helpen u daarbij.

Het verleden biedt ook bij een huis­dier geen garantie voor de toekomst. Als een vorige hond nooit ziek is geweest, geeft dat geen garantie dat uw huidige hond gezond zal bli­jven. Ieder dier is uniek, met alle voor– en nadelen.

Als u genoeg geld hebt om die kosten te betalen dan hoeft een dieren verzek­er­ing niet per sé, maar als u niet zomaar €500 of €1.000 hebt liggen, is het over­we­gen van een verzek­er­ing zeker de moeite waard. Bent u van plan uw huis­dier bijvoor­beeld een chemokuur te laten onder­gaan of naar de fys­io­ther­a­peut te sturen, dan is ‘n aan­vul­lende dieren verzek­er­ing zeker nodig. Even van tevoren nadenken dus.

Wilt u een verzek­er­ing voor uw hond of kat afs­luiten? Vergelijk de bek­end­ste dierenverzekeraars:

Pre­mies vergelijken

Uw hond of kat is opti­maal verzek­erd met de basisverzek­er­ing voor huis­dieren waarmee een groot deel van de medis­che kosten wordt ver­goed. Indien u cre­matie of begrafe­nis wilt meev­erzek­eren dan is een aan­vul­lende verzek­er­ing aan te bevelen.

In onze vergelijk­ing zetten we op een rijtje wat globaal in welk verzek­er­ingspakket zit, en biedt toe­gang tot de belan­grijk­ste verzek­er­aars. Dieren­verzek­er­ing vergelijken helpt u om in te schat­ten wat er ver­goed wordt door welke verzekeraar.

De getoonde kosten op deze web­site zijn een benader­ing op basis van eigen­schap­pen als soort, leeftijd en ras. Raad­pleeg voor het actuele premie-overzicht altijd de web­sites van de aanbieders.

Welke kosten zijn verzekerd ?

De meeste basisverzek­erin­gen ver­goe­den de vol­gende kosten:

 • Kosten dier­e­narts en dierenspecialist
 • Geneesmid­de­len
 • Hulp­mid­de­len
 • MRI-onderzoeken of CT-scan
 • Ver­wi­jz­ing naar een andere dier­e­narts of dierenspecialist
 • Medis­che (dwang) voed­ing en sondevoeding
 • Medisch noodza­ke­lijke behan­del­ing en operaties
 • Medisch noodza­ke­lijke opname
 • Onder­zoeken
 • Euthanasie en col­lec­tieve crematie

De meeste verzek­er­aars stellen het plaat­sten van een iden­ti­fi­catiechip ver­plicht. Uw dier­e­narts kan deze inbrengen.

Dierenverzekering

 

IJkgegevens: alle bedra­gen en pre­mies die wor­den genoemd in onze vergelijkin­gen zijn gebaseerd op de meest voorkomende kat­ten en hon­den rassen in Ned­er­land: Kat: Europees korthaar, vrouwtje, Hond: Labrador retriever, vrouwtje, gewicht: 25–35 kg.